ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Ден на розовата фланелка в ПГРТО – Плевен

               Всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище, а също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците носят розово, за да символизират своята позиция.
Всичко започва през 2007 г. като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище в Канада. През 2008 г. премиерът на Британска Колумбия обявява този ден от февруари за ден срещу тормоза в училище. Всяка следваща  година все повече ученици го честват, идвайки в училище с розови тениски и дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. Скоро инициативата се подема и от хиляди училища по целия свят. За първи път в България се отбелязва през 2012г.

Учениците от ПГРТО – Плевен  за  поредна година се включиха в инициативата като изработиха прекрасен постер с помощта на педагогическия съветник Катя Илиева,  облякоха розови фланелки и призоваха: “Да спрем насилието и тормоза!” .