ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Практикуми по готварство и сладкарство в ПГРТО – Плевен