ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Световна седмица на предприемачеството в ПГРТО – Плевен

 

Световна седмица на предприемачеството

          Световната седмица на предприемачеството стартира през 2008 г. в 77 държави  две основни цели – да насърчи предприемачеството и да подобри образованието на децата и младежите. Тя е най-мащабният в света празник на новаторите и предприемачите, които дават живот на идеите си в нови бизнеси, насърчават икономическото развитие и подобряване на благосъстоянието на хората. Всяка година в продължение на една седмица през месец ноември се провеждат хиляди събития и състезания на местно, национално и световно ниво, които помагат на младите хора да направят следващата стъпка в своето пътешествие в предприемачеството. Тези разнообразни инициативи – от мащабни състезания и събития до приятелски срещи и дискусии, свързват младите хора с бъдещи сътрудници, ментори и дори потенциални инвеститори, като разкриват пред тях нови и вълнуващи възможности. Седмицата се провежда днес в 160 държави от всички континенти. Официален домакин за нашата страна от самия й старт е Джуниър Ачийвмънт България.

       Тази година ПГРТО – Плевен за пореден път отбелязва Световната седмица на предприемачество с открит урок на тема: „Предприемачеството – алтернатива за реализацията на младите хора“.  В него взеха участие ученици от 11-ти и 12-ти клас. Урокът започна с  презентация по темата, представена  от Антонио Александров – 12 а клас, специалност „Кетъринг“.

     Като представител на бизнеса   бе поканена  госпожа Галя Димитрова – управител на СИКАР 05 ЕООД – София. Тя разказа за семейния бизнес, който управлява, за трудностите, които среща. Г-жа Димитрова сподели своят опит с аудиторията и отговори изчерпателно на зададените й от учениците въпроси. Полезни  бяха  насоките, които госпожа Димитрова определи като важни при бъдещо стартиране на техен  бизнес.

      Директорът  на гимназията  Невена Арабаджиева връчени грамота за есе на тема „Заедно можем повече“ на  Даяна Димитрова от 11 а клас, специалност „Кетъринг“. Всички  участници в инициативата получиха  сертификати.

Така Световната седмица на предприемачеството открива възможности за изява на младите хора да споделят идеите си за решаване на най-важните обществени проблеми – от намаляването на бедността до промените в климата, насърчавайки по този начин предприемачите като двигатели на икономическия и социалния просперитет.