ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

                                     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            Във връзка с осъществяването на дейности от Обществения съвет към Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен Ви каня да участвате в заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 30.03.2017 г. (четвъртък) от 13.00 часа, в сградата на училището (гр. Плевен, ул.”Цар Самуил” № 2), зала № 8,  при следния дневен ред:

  1. Становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 2017 г.
  2. Други.

Разчитам на Вашето активно участие.

С уважение,

НЕВЕНА АРАБАДЖИЕВА

Директор на ПГРТО – Плевен