ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Среща на млади европейци с д-р Тодор Анастасов, почетен председател на СВВБ

09/11/2016 – 09/11/2016 (сряда)

„Европа на толерантността и човешкото достойнство – моят принос за мира“ – Публична дискусия

10:30 часа – Зала „Орион” – среща на учениците от 9в и 10а клас на ПГРТО – Плевен  с  д-р Тодор Анастасов, почетен председател на СВВБ, кавалер на орден за храброст