ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Стартираха дейностите по проект „Твоят час“ – Фаза 1

В ПГРТО – Плевен за учебната 2016-2017 година по проекта са сформирани 16 групи за извънкласни дейности, в които ще участват общо 171 ученици.

Наименование на дейността Тип занимание Ръководител
1 Английски език Обучителни затруднения Биляна Вълчева
2 Български език и литература Обучителни затруднения Марияна Ташева
3 Да предизвикам успеха! Обучителни затруднения Катя Илиева
4 Испански език Обучителни затруднения Марияна Димитрова
5 Математика Обучителни затруднения Женя Найденова
6 Добре дошли в България Занимание по интереси Мариета Тончева
7 Митология, фолклор, литература – митопоетическият свят на българина Занимание по интереси Ивелина Генова
8 Национални традиции Занимание по интереси Татяна Дичева
9 Традиция Занимание по интереси Ирена Иванова
10 Приятели на Биологията Занимание по интереси Диляна Петкова
11 Училище след училище Занимание по интереси Искра Иванова
12 Светът и моето бъдеще. Аз, семейство и институции Занимание по интереси Искра Траянова
13 Компютърен клуб „Формиране на дигитални умения – работа с полезни приложения и програми“ Занимание по интереси Цветана Маринова
14 Кулинарна магия Занимание по интереси Татяна Михайлова
15 Волейбол Занимание по интереси Виктория Калчева
16 Хандбал Занимание по интереси Силвия Марковска