ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Изложба, посветена на 140-та годишнина от Априлското въстание

Днес от 10.00 часа в могофункционалната зала за кетърингови събития и презентации в база „Орион“  бе открита изложба „Българската армия – униформи и оръжия през вековете“, организирана от Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен съвместно с Професионалната гимназия по механоелектротехника – Плевен. Идеята на организаторите – Димитър Руски – запален колекционер, учител по история в ПГМЕТ – Плевен  и  Бойко Аспарухов – негов колега  от ПГРТО – Плевен, бе да отбележат 140-та годишнина от избухването на Априлското въстание. На откриването присъстваха директорите на двете гимназии, учители и ученици.

В изложбата има автентични униформи на български офицери и оръжия от различни епохи, част от личната колекция на Димитър Руски.  Той самият бе облечен в традиционна българска носия на хайдутин със затъкнати в пояса оръжия. Историческите костюми са създадени въз основа на сведения за времето и събитията, с които са свързани. Силно впечатление на посетителите направиха униформата на казак, ямурлукът, българските и турските носии от епохата на Възраждането. Председателят на Ученическия парламент на ПГРТО Тихомир Барабарски бе в ролята на манекен, носещ парадна униформа на офицер от ВВС. Голям интерес у учениците предизвикаха оръжията от различните епохи, войнишката каска и печатът на Привременното правителство на БРЦК.

Представената експозиция има своя мисия – да събуди историческата памет, да припомни величието на българския дух и да роди светли патриотични чувства в сърцата на младото поколение.