ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

„Академия за родители” на тема „Социалните мрежи, кибеаргресията и поведението на подрастващите

Интересна и полезна дискусия на тема „Социалните мрежи, кибеаргресията и поведението на подрастващите” се проведе  в зала „Орион” на Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване (ПГРТО) в Плевен на 24 март 2016 г. Срещата беше част от традиционната „Академия за родители” в ПГРТО, а темата за опасностите в интернет е присъствала неведнъж в събития от поредицата, както и чрез работа по европроекти с участието на училището. Този път акцентът беше върху киберагресията, кибертормоза и секстинга. Презентация за запознаване с понятията направи Мирела Маринова от 10 а клас.
Председателят на УС на сдружение „Учебна работилница Европа”, Пенка Спасова, представи успешните проекти на организацията, като се спря по-подробно на проекта „IpuS – Да поговорим за порното – разяснения относно порнографско съдържание в Интернет и секстинг в ежедневието на семейството”. Тя запозна аудиторията с резултатите от проведено по проекта онлайн допитване, в което са участвали 920 родители от европейските държави участнички, 155 от които са от България. Резултатите от специфичните за отделните страни извадки показват, че във всички страни родителите се чувстват конфронтирани с тематиката интернет порнография и секстинг, макар и средно само една трета от родителите (с деца от 11 до 17 години) да са разговаряли вече с децата си за това (относно сексуалността, за сравнение, са се водили по-често разговори). В Австрия, България, Румъния и Словения повече от 50% от родителите споделят, че са разговаряли по темата с децата си. За проблеми (в момента или вече отминали) във връзка с интернет порнографията и секстинга съобщават над 20 процента от родителите от Белгия, Румъния и Германия, по-малко са в Австрия (12%), България (19%), Словения (5%) и Словакия (12%). Докато в Словения и Словакия при конкретизиране на проблемите посочват само „ползване на забранено съдържание“ , родителите от другите страни потвърждават по-разнообразни проблемни ситуации, като например предимно „прекалената консумация “ (най-вече в Белгия), но и „социално изолиране“ и „повишаване на агресивността“ (например в България).
Родителите от всичките седем страни (в 5 страни над 50% от родителите) формулират конкретна нужда от помощ, преди всичко в сферата на превенция и защита, относно достъпа и рисковете, свързани с интернет порнографията и секстинга, както и по въпроси на медийното възпитание в тази област. При предложенията за помощ се очертават по-големи разлики, специфични за отделните страни. Докато например в Германия се предпочитат предложения за консултации, една голяма част от родителите, сред които и тези в България, посочват, че биха желали оферта за онлайн информация.
За работата си като инспектор в Детска педагогическа стая разказа Катя Михайлова. Тя сподели за скорошен случай на онлайн тормоз с 11-годишно момиче от Плевен, ухажвано през Фейсбук от младеж, ползващ фалшив профил, който чрез ухажване я подлъгал да му изпраща свои разголени снимки, а после започнал да изнудва жертвата си. Нашата работа започва, когато има престъпление, каза Катя Михайлова, но тъй като най-важна е превенцията, тя гарантира, че винаги е готова да изслуша родител с проблем или притеснения.
В разговора се включи директорът на ПГРТО, Невена Арабаджиева, родители, преподаватели в гимназията. Чуха се конкретни полезни съвети, като този младежите да се ограничат до най-много 300 приятели в социалната мрежа, а още по-добре – само до такива, които познават лично и на живо, да не споделят лична информация – за адреса си, училището, семейството. Родителите научиха кои са признаците за проблеми с децата им, породени от общуването в интернет.