ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Неучебен ден

Съгласно Заповед № РД 10 – 16-99 от 07.01. 2016г. на Кмета на Община Плевен 08.01.2016г. / петък / е обявен за неучебен ден за училищата на територията на Общината.

Учебните  занятия  ще  бъдат  възстановени от  11.01.2015г / понеделник/.