ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Откриване на новата работилница по готварство и карвинг в ПГ по ресторантьорство в Плевен

            В производствената база „Орион” на Професионалната ни гимназия бе открита нова, модерно оборудвана работилница по готварство и карвинг. Тя бе създадена по проект, по който работихме в партньорство с плевенски фирми в сферата на ресторантьорството. Проектът е на стойност близо 24 000 лв., като част от средствата са осигурени от Министерството на образованието по линията на Националната програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” и със съфинансиране от партньорите по проекта.

       Новата придобивка ще позволи по-добра подготовка на учениците от професиите „Ресторантьор” и „Готвач” в модерна учебна среда. От нея ще се възползват 370 ученици в дневна и в задочна форма на обучение, каза при откриването директорът на професионалната ни гимназия госпожа Невена Арабаджиева. Съвременната работилница по готварство и карвинг ще позволи да се провеждат изпити за придобиване на II и III степен на професионална квалификация, да се организират състезания по професии на училищно, регионално и национално ниво. Модерно оборудваната работилница създава условия за провеждане на дегустации на специални кулинарни изделия, гурме-кухня, среща с известни шеф-готвачи и карвинг-специалисти.

         Откриването на новата работилница беше съпътствано от демонстрации на карвинг, декорация на сладкиши със суха четка и декантиране на вино. Учениците бяха подготвили и много красива маса с изделия за кетъринг.

Среща с работодатели 048