ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Световна седмица по предприемачество, 2015 година

 Открит урок „Как да създадем успешен бизнес?”

               На 19.11.2015 г. в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен  завършиха инициативите по повод  Световната седмица по предприемачество с открит урок, на който присъстваха г-жа  Цветанка Тончева  – старши експерт, РИО-Плевен, г-жа Валентина Гатева – старши експерт, РИО-Плевен, г-жа Маргарита Тодорова, съсобственик на „ИЛИНА” ООД, ръководството на училището, учители и ученици.

             Темата на урока Как да създадем успешен бизнес?” предизвика интереса и любопитството на учениците от ХІ и ХІІ клас, професия „Икономист”, специалност „Икономика и мениджмънт”. Под ръководството на г-жа Габриела Григорова, учител по икономически предмети, със съдействието на останалите учители от Методическото обединение в училището и с участието на представители от бизнеса младите хора се убедиха, че трябва да мислят глобално, за да превърнат идеите си в реалност, че мотивацията, иновацията и постоянството са залог за успешната им кариера.

       Учениците разгледаха основните стъпки за стартиране на успешен бизнес – от идеята, необходимата квалификация, опит и финансов ресурс, проучване на евентуалните клиенти и конкуренти до регистриране на фирма, откриване на банкова сметка, наемане на търговски площи, подбор на персонал, организация на бизнеса и популяризиране на дейността.

         Г-жа Маргарита Тодорова, съсобственик на „ИЛИНА” ООД, разказа интересни случки от своя собствен опит. Запозна учениците с дейността на фирмата и чрез различни съвети посочи добрите рецепти за успешен бизнес. Тя сподели, че сътрудничеството между бизнеса и професионалното образование ще доведе до по-качествено образование, до повече оставащи в България млади хора, които да превърнат своите добри идеи в успешен бизнес.

          Откритият урок завърши с награждаване на участниците в отделните инициативи по време на Световната седмица по предприемачество, 2015 г.

        Г-жа Невена Арабаджиева – директор на гимназията, връчи грамота за най-добро есе на тема: „Защо искам да стана предприемач?” на Наталия Стойчева – ученичка от ХIа клас, а предметната награда беше осигурена от партньорската фирма – „ИЛИНА” ООД.

          Г-жа Цветанка Тончева, старши експерт по професионална подготовка в РИО-Плевен, връчи сертификати на учениците, участници в инициативата: „Световна седмица по предприемачество, 2015 – Как да създадем успешен бизнес?”

          Всички присъстващи на открития урок си тръгнаха по-знаещи, удовлетворени от споделения опит, с информационни материали и рекламни кулинарни изкушения от „ИЛИНА” ООД и ПГРТО – Плевен.