ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Наша ученичка е сред победителите в конкурс за есе

Висшият съдебен съвет (ВСС) определи победителите в конкурс за есе на тема „Познатата и непозната съдебна власт” сред учениците от Х-ХІІ клас на училищата от страната
            Висшият съдебен съвет (ВСС) определи победителите в конкурс за есе на тема „Познатата и непозната съдебна власт” сред учениците от Х-ХІІ клас на училищата от петте апелативни райони в страната, обявен с решение на ВСС по протокол №10/05.03.2015г. За Апелативен район – Велико Търново това са: Георги Ангелов 10б клас, СОУ „Георги Бенковски“ гр.Тетевен, Виктория Красимирова Борисова 10в клас, Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, гр.Плевен и Галина Тихомирова Георгиева 10в клас, Държавна Търговска Гимназия “Димитър Хадживасилев” гр. Свищов.
       Отличените творби бяха определени въз основа на класиране, направено от съответните комисии за всеки един от Апелативните райони, определени с решение на ВСС по протокол №17/02.04.2015г.
            Грамотите и предметните награди за победителите ще бъдат връчени в Деня на отворените врати на съответния Апелативен район. За нашия район  – 16.04.2015 г.  в Съдебната палата – Плевен от 09.30 часа.
Конкурсът за ученическо есе бе организиран в рамките на дейност „Организиране и провеждане на Дни на отворените врати” по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, осъществяван по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Ученичка от ПГ по ресторантьорство в Плевен с награда на ВСС за есе

 infoPleven > АНТОАНЕТА КОСТОВА · 15.04.2015, 16:24

Кадри от връчването на наградата на Виктория в Апелативен съд – Велико Търново