ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Училищна стратегия за превенция на отпадането на ученици

Запознайте се с текста на предложената стратегия тук