ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Грипна и междусрочна ваканция

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дните от 26.01.2015 г. до 30.01.2015 г. включително са неучебни за учениците от област Плевен – Заповед № РД -09- 96/ 23.01.2015 г. на Министъра на образованието и науката, поради грипна епидемия.

От 31.01.2015 г. до 03.02.2015 г. вкл. – зимна ваканция, съгласно Заповед № РД09-1359/29.08.2014 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на график на учебното време за учебната 2014/2015 година.

Учебните занятия за втория учебен срок започват на 04.02.2015 г. с новото седмичното разписание и организацията на обучението по смени както следва:

Първа смяна: Х и ХII клас,

Втора смяна: VIII, IX и XI клас.