ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Седми Коледен благотворителен концерт на ПГРТО

Slide1