ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

„Моята професия“ – заедно с децата от ЦДГ “Щастливо детство“