ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Кампания „Осинови паметник“.

Целта на „Осинови паметник“ е ученици, представители на различните НПО, патриотични формации и граждански сдружения да бъдат стимулирани да поддържат различните видове паметници на територията на общината, да се поощряват в изучаването на тяхната история.