ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Участие в проект Burnt (Verbrannt / Изгорен)

Учители и ученици от ПГРТО-Плевен се включиха  активно в тридневната програма / от 30 май до 1 юни 2014 г./ на проект Burnt (Изгорен) за България.  Проектът, реализиран от «Учебна работилница Европа» Плевен с организации от Германия, Румъния и Словения,  разглежда цензурата чрез изгаряне на книги – свобода на мнение, печат и изкуство – расизмът някога и днес. Учители и ученици от всички класове на училището ни участваха както в подготовката на събитието, така и в неговата реализация. Откриването се състоя в учебната ни база „Орион“, където многобройните гости се впечатлиха от танца „Изгаряне“ на девойките от студио „Без граници“, специално създаден за проекта. Участието ни продължи със Световно кафене по проблемите за цензурата, свободата на мнение, печат и изкуство, на расизма в миналото и днес в Европа. Учениците бяха разделени на екипи, в които се включиха и гостите от чужбина.

Вторият ден от програмата на проекта започна с „Маратон на четенето“ в ПГРТО и продължи в други училища на града- МГ „Гео Милев“ и ПГТ „Алеко Константинов“. В следобедните часове  в зала „Орион“ бе организирана кинолектория, на която бе прожектиран и обсъден филмът „Крадецът на книги“.

 

Burnt (Verbrannt / Изгорен) цензура чрез изгаряне на книги – свобода на мнение, печат и изкуство – расизмът тогава и днес            http://lernwerkstatt-bg.eu/burnt.php

Програма: Европа за гражданите
Мярка 4 – Активен европейски спомен

Учене през цял живот
Координатор: Сдружение „Заедно в Европа”, Люнебург, Германия, www.miteinander-in-europa.euПартньори:

  1. Правото в Европа e.V., Йена, Германия
  2. Учебна работилница Европа, Плевен, България, www.lernwerkstatt-bg.eu
  3. Германо-румънска фондация, Тимишоара, Румъния, www.frgtim.ro
  4. Дружество за европейска съвест, Марибор, Словения, www.wix.com

Продължителност: май 2014 – юли 2015

Кратко описание на проекта:
„Тайната на спасението е памет.“ С помощта на спомена за изгаряне на книги по време на националсоциализма през 1933 год. проект „Изгорен/изпепелен” ще съдейства и работи активно за изграждане на исторически обусловена идентичност на Европа. „Изгорен/изпепелен” ще образова младите хора в контакт с доказателства на времето и ще насърчи разбирането за споделена отговорност в Европа. Общите ценности на свободата на изразяване, свободата на печата и свободата на изкуството са оформили историятаа и културата на Европа. Те винаги са застрашени от проява на расизъм. Затова целта на проекта е да защити и да оцени тези общи ценности. В това начинание ще бъдат включени гражданите чрез различни интерактивни форми и така те ще могат да изживеят и да почувстват сами принадлежността си към европейското гражданство. Споменът за изгарянето на книгите по време на нацизма е един от основополагащите факти за историята на Европа. Тази мета- перспектива освобождава младите, както и възрастните граждани да възприемат спомена за жертвите като принуда. Проект „Изгорен/изпепелен” иска да ни напомни емоционално за изгарянето на книгите през 1933 година чрез организиране на 3 –дневни събития на 5 различни места в Европа. Чрез срещи по улиците, театър, активно участие в четене на книги, събития-дискусии, доклади и работни семинари ще се постигне широка обществена активност. Млади и стари хора ще образуват тандеми – свидетели на времето и ще направят възможна връзката между разбиране и просветление. Това създава доверие, променя перспективите и укрепва съвместната отговорност за свободата в Европа. Проект „Изгорен/изпепелен” приканва да помислим върху богатството на ценностите, които днес Европа предлага, възбужда емоционалното възприятие и мотивира млади, стари и политиците към устойчива памет. Факти и доказателствени материали като например филмирани сцени от спонтанни разговори на улицата, дискусии, четения и доклади ще бъдат публикувани на страницата на проекта www.burned-europe.eu и ще се използват за по-нататъшно разпространение.

Дейности:
Организиране на 3–дневни събития във всяка страна на партньорството, както следва:

  • Плевен, България – 30 май – 01 юни 2014 г.
  • Марибор, Словения – юни 2014 г.
  • Тимишоара, Румъния – ноември 2014г.
  • Йена/Люнебург, Германия – май/юни 2015 г.

 

Публикации: вестник „Посредник“, брой 97 и 100 – тук Inserat-Posrednik-No100-02-Juni