ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Неучебни дни от 1 до 6 май

Заповед на Директора на ПГРТО – Плевен относно неучебните дни в началото на м.май