ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

ПЛЕВЕНСКИ ЯСТИЯ ОТЛИЧЕНИ НА ФЕСТИВАЛ ПОД СИНИТЕ КАМЪНИ

http://www.posredniknews.com/site/kultura/obrazovanie/44636-plevenski-yastiya-otlicheni-na-festival-pod-sinite-kamani

Кулинарен фестивал “Пъстра трапеза”