ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

НАГРАДА ЗА „ЦИГАРИТЕ ХВЪРЛИ, ЗДРАВ С НАС БЪДИ“

НАГРАДА ЗА „ЦИГАРИТЕ ХВЪРЛИ, ЗДРАВ С НАС БЪДИ“
Култура – Образование
Написано от Вестник „Посредник“
Петък, 28 Юни 2013 12:12
В Министерството на здравеопазването се проведе официална церемония, на която баха обявени и наградени победителите в тазгодишното издание на националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 5″.
Ще припомним, че конкурсът се провежда за пета поредна година и в него участват ученици от 1 до 12 клас, разделени в три възрастови групи – от 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. Конкурсът протече в две фази. През първата фаза участниците трябваше да изготвят и да изпратят в Министерството на здравеопазването своите проекти в няколко предварително посочени области – превенция на тютюнопушене, отказване от тютюнопушене, превенция на пасивно тютюнопушене. Всеки участник имаше възможност да представи проекти както в една от тези области, така и във всички от тях.
През втората фаза на конкурса проектите бяха реализирани и отчетени.
Одобрените проекти от Плевенска област и допуснати до участие във втората фаза на петото издание на националния ученически конкурс бяха няколко – във възрастовата група 1-4 клас до финалната права стигна проект на четвъртокласници от СОУ „Иван Вазов“, във възрастовата група 5-8 клас – проект на ученици от 6 клас на Помощното училище-интернат „Асен Киселинчев“ в Долни Дъбник, както и проектът на децата от ОУ „Христо Ботев“ в Божурица. В най-голямата възрастова група регионалното присъствие на финалната права беше осигурено от ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване в Плевен и Търговската гимназия „Васил Евстатиев Априлов“ в Червен бряг.
В края на миналата седмица стана ясно, че във възрастовата група 5-8 клас на трето място журито е класирало проекта „Предай нататък – следващото поколение без тютюнев дим“, реализиран от ученици от Помощното училище-интернат „Асен Киселинчев“ в Долни Дъбник с ръководител Милена Рачовска.
А ПГРТО получи поощрителната награда за работата си по тазгодишния проект „Цигарите хвърли, с нас здрав бъди“.

Поощрителна награда във възрастовата група 9-ти – 12-ти клас: Проект със заглавие „Цигарите изхвърли, здрав с нас бъди” на ученици от паралелки на класове: 10-ти в и 11-ти б от Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, гр. Плевен, с ръководител Невена Арабаджиева

Ученици от Плевен с награда в Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн“
 
Националният ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 5“ се провежда за пета поредна година и в него участват ученици от І до ХІІ клас, разделени в три възрастови групи: І – ІV клас,  V – VІІІ клас и ІХ – ХІІ клас.

Ученици от Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – гр. Плевен участват във всички издания на конкурса от стартирането му. През тези години печелят във възрастовата група ІХ – ХІІ клас: второ място/2009 г., 2011 г./, специална награда /2010 г./.

Тази година получават поощрителна награда и особено внимание –  за успеха им да приобщят към каузата нови съмишленици /съученици/, както и за устойчивостта на проекта им.

Финалистите-победители в конкурса и наградените проекти може да видите тук.

Екипът на РИО – Плевен поздравява всички участници, ръководители и ръководството на училището!

Публикувано от:
Катя Трифонова
Старши експерт по природни науки и екология