ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

ПГРТО изпрати Випуск 2013

1, 2, 3…12, усмивки, радост и сълзи на раздяла с ученическия живот, учителите и приятелите…