ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

ПГРТО на Петата панорама на професионалното образование

КУЛИНАРНА КУПА БЪЛГАРИЯ 2013 БАПГ Най-добър млад готвач

КУЛИНАРНА КУПА БЪЛГАРИЯ 2013 БАПГ Най-добър млад хлебар-сладкар