ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Открит урок в Държавен архив – Плевен

Нека архивите говорят – творческа среща

На 10.10.2012 година клуб „Краезнание и етнография” към  ПГРТО с ръководител Биляна Тодорова имаше удоволствието да бъде част от професионалния празник на българските архиви като се завърна назад в миналото и проследи първите стъпки на държавната агенция „Архиви” и в частност Държавен архив Плевен. Държавна агенция “Архиви” е пазител на традицията, на спомена, на културата на нашия народ, който с гордост може да отчете 13 века история.  Неслучайно екипът на плевенския архив е нарекъл своята юбилейна изложба “Пътуване в миналото”, тъй като архивът е нещо като машина на времето, но може да бъде разглеждан и като мост между миналото, настоящето и бъдещето.  Десетилетия наред дейността на работещите в тази сфера се утвърждава като символ на държавността и пазител не само на документалното ни минало, но и на нашия дух и традиции.   

Учениците от 11 б клас, участващи в клуба, бяха разделени на екипи и имаха възможността да работят с автентични исторически документи, свързани с историята на ПГРТО – протоколи от проведени педагогически съвети. Видяха какви мерки са предприемани за работа с изоставащи ученици и каква творческа инициативност е проявявана през 70-те и 80-те години на миналия век в нашето училище.

Учениците имаха приятна среща с миналото на родния Плевен в лицето на г-н Андрей Романов – бивш кмет на града, който сподели с тях интересни факти около изграждането на Панорамата, националния парк „Кайлъка” и Каскадата.

В края на събитието ръководителят на  Отдел държавен архив Плевен –  госпожа Маринела Йорданова връчи на помощник-директора на ПГРТО госпожа Красимира Иванова Свидетелство за участие в доброволческата кампания „Приятели на архивите” и изрази надежда, че творческите срещи между двете страни ще продължат и занапред.