ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Медии, бизнес и училище – всички заедно на Екофорум

На 7 юни, 2012 година в зала „Плевен“ се проведе заключителната  инициатива –  Екофорум, с която иновативният отбор от регион Плевен обобщи своята работа по проекта „Медиите, бизнесът и училището – партньори в успеха“ , част от Националния конкурс «Иновативни практики в управлението». Проектът е ориентиран към реализиране на добри училищни практики за привличане на бизнеса и медиите за устойчиво развитие на българското училище и за прилагане на нови подходи и методи за ефективна колективна дейност от равнопоставени партньори, обединили усилията си за решаването на проблем, който е важен за цялата планета – опазването на околната среда и природните ресурси.

Осъществяването  на заключителната инициатива бе на база анализирания натрупан опит, ясно дефинираните проблеми и начините за тяхното преодоляване, както и успешните практики, реализирани в хода на проекта.
Организатори на проявата бяха  РИО – Плевен, ПГ по туризъм – Плевен, ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен, НУ „Хр. Ботев“ – Плевен, ОУ „Св.Климент Охридски“ – с. Буковлък. Екофорумът се проведе под патронажа на министъра на околната среда и водите, с любезното съдействие на РИОСВ – град Плевен.

Програмата на форума включваше:
1. Презентация на  извършените дейности в четирите училища.

2. Споделяне на мнения от участниците в иновацията – учители, ученици, медии, бизнес, РИОСВ.

3. Организиране на изложба, която включва материали, продукти и изделия, създадени по време на иновацията.

4. Представяне на модела пред заинтересованите страни и институции – възможност за изчерпателно информиране и мултиплициране на модела пред тях.

5. Използване на публикациите в медиите и информационните материали като съвременно средство за осигуряване на прозрачност и информиране на обществеността.

6. Екологична анимация, представена от учениците от четирите училища, участници в проекта.

7. Здравословен кетъринг.

Резултати от иновацията:
1. Училищен вестник „Аз и природата“( разгледайте вестника тук)

2. Учебна програма за СИП „Екология“

3. Кулинарна книга „Здравословно хранене“(можете да я видите тук)

Устойчивост на проекта:

Разделно събиране на отпадъците във всяко училище – осигурени са кошчета за разделно събиране на отпадъците .

Изградени са  четири  клуба „Млад Еколог“ за продължаване на образователните и разяснителни дейности по опазване на околната среда.

Учениците – бъдещи стопани на своята територия, вече са придобили  самочувствието на активни и значими членове на гражданското общество.

Популяризиране на добрите училищни практики с подкрепата на медиите и в другите училища

Изграждане на устойчиви партньорства с бизнеса и медиите за успешното развитие на училищата.

Дейностите по проекта са с глобален характер и дългосрочен обхват във времето. С предизвикателствата на очакваните промени в икономическо и социално направление тези партньорства ще бъдат ясна визия за бъдещето на учениците в общото Европейско семейство.