ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

За Вас, кандидат-гимназисти

Можете да видите актуалната брошура за прием 2012/2013 г. в PGRTO

 

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2012-2013 Г.

Прочетете тук