ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Конкурс

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО,

ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ – ПЛЕВЕН

                                                                                                                           

                                                                        ОБЯВЯВА                                                               

              Конкурс

                                                                                                                             

 за     есе ,   стихотворение, приказка, рисунка  на тема  “ Природата – безценен дар”,

презентация    на тема     “ Биоразнообразието в Плевенски  регион ”,

фотоизложба    на тема  “  Красотата на природата и човешкото  влияние върху нея”.

 

 Краен срок за предаване на творбите: 26.03.2012 г.