ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Честита Коледа от ПГРТО – Плевен!

Comments are closed.