ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Учебни планове и програми

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ  2019 г.

Асистент на лекар по дентална медицина

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ  2018 г.

Професия „Съдебен служител“

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ  2017 г.

Професия „Ресторантьор“ 

Професия „Готвач“

Професия „Готвач“ – разширено изучаване на чужд език

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ 2017 г.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ  

Професия „Ресторантьор“ след VІІ класУчебен план Задължителна общообразователна подготовкаЗадължителна професионална подготовкаУчилищен учебен план

Професия „Ресторантьор“ след VІІІ клас – Учебен план  – Задължителна общообразователна подготовкаЗадължителна професионална подготовка ПОЗХРЗадължителна професионална подготовка Кетъринг, Училищен учебен план

Професия „Готвач“ след VІІІ клас – Учебен план  – Задължителна общообразователна и професионална подготовкаУчилищен учебен план

Професия „Икономист“ след VІІІ клас –Учебен план – Задължителна общообразователна подготовкаЗадължителна професионална подготовка

Професия „Икономист“, специалност „Икономика и мениджмънт“ след VІІІ клас –  Учебен план – Задължителна общообразователна подготовка и Задължителна професионална подготовка

Професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“ след VІІІ клас – Учебен план – Задължителна общообразователна подготовка,  Задължителна професионална подготовка

Професия „Хлебар-сладкар“, специалност „Декорация на сладкарски изделия“ след VІІІ клас–  Учебен план – Задължителна общообразователна подготовка и Задължителна професионална подготовка

Професия „Готвач“ след VІІІ клас (задочно обучение) – Учебен план – Задължителна общообразователна и професионална подготовка

Comments are closed.