ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Урок по България в навечерието на Трети март

     В чест Националния  празник на Република България – 3-ти март  ученици от ПГРТО-Плевен посетиха Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“.

     Те присъстваха на  тематичен урок-беседа, подчинен на темата ,,Руско-турска освободителна война“. Историческите събития, свързани с боевете при Плевен, оживяха в картини, а подрастващите с вълнение съпреживяха далечните героични времена.

      Урокът беше изнесен под форма на лекция от Богомил Стоев – PR на Регионалния военно-исторически музей – Плевен, съчетана с познавателен  вътрешен тур на Паметника светиня.

Любопитството на учениците провокира въпроси и дискусия около историческите събития.

       Посещението  е част от ,,Уроците по България“ по НП ,,Институциите като образователна среда“ 2022.

Comments are closed.