ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Лекция на съдия Чавдар Попов в ПГРТО

    На 8 януари 2024 година от 10.45 часа бе проведена втората от поредица лекции, които се осъществяват от Районен съд – град Плевен в ПГРТО – Плевен в рамките на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2023/2024 година. Образователната програма се реализира по инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Тя има за цел повишаване на правната култура на подрастващите, запознаването им с правата и задълженията им като граждани на Република България, дава им познания как да не станат жертва на престъпление и как биха могли да защитят правата си.

          Днешната лекция беше представена от  съдия Чавдар Попов към Районен съд – град Плевен  пред ученици от единадесети и дванадесети клас, обучаващи се в специалност „Съдебна администрация“ в гимназията ни под ръководството на госпожа Габриела Григорова. Беше разгледана  темата: „Наркотиците – лесният начин да изгубиш свободата си. Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления,  извършвани от наркозависими лица“.

        Учениците проявиха интерес към темата и участваха активно по време на лекцията, като задаваха множество въпроси към магистрата, свързани с притежанието и разпространението на наркотици и със съдебните процедури в такива случаи. Съдия Попов сподели примери от практиката и опита си, които да послужат на младите хора за формиране на основни правни познания, които биха били полезни за тях в различни житейски ситуации.

 

Comments are closed.