ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Свободни места за ученици

Свободни места за учебната 2017/2018 година

Свободни места за учебната 2020/2021 година

Свободни места за учебната 2021/2022 година

Comments are closed.