ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Специалности – учебна 2020/2021 година

Паралелка Професия Специалност

Ресторантьор

Готвач

 

Кетъринг

Производство на кулинарни

изделия и напитки

Асистент на лекар

по дентална медицина

Съдебен служител

Асистент на лекар

по дентална медицина

Съдебна администрация

Ресторантьор Кетъринг

Готвач

 

Съдебен служител

Производство на кулинарни

изделия и напитки

Съдебна администрация

10А Ресторантьор Кетъринг
10Б

Готвач

 

Съдебен служител

Производство на кулинарни

изделия и напитки

Съдебна администрация

11А Ресторантьор Кетъринг
11Б Готвач

 

Производство на кулинарни

изделия и напитки

12А Ресторантьор Кетъринг
12Б Хлебар – сладкар

 

Готвач

 

Декорация на сладкарски

изделия

Производство на кулинарни

изделия и напитки

Comments are closed.