ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Специалности – учебна 2021/2022 година

 

Паралелка Професия  Специалност

Ресторантьор

 

Асистент на лекар по дентална медицина

Кетъринг

 

Асистент на лекар по дентална медицина

Готвач

Производство на кулинарни изделия и напитки
Ресторантьор

Готвач

 

Кетъринг

Производство на кулинарни

изделия и напитки

Съдебен служител

Асистент на лекар по дентална медицина

Съдебна администрация

Асистент на лекар по дентална медицина

10А Ресторантьор Кетъринг
10Б

Готвач

 

Съдебен служител

Производство на кулинарни

изделия и напитки

Съдебна администрация

11А Ресторантьор Кетъринг
11Б Готвач

 

Съдебен служител

Производство на кулинарни

изделия и напитки

Съдебна администрация

12А Ресторантьор Кетъринг
12Б  

Готвач

 

Производство на кулинарни

изделия и напитки

Comments are closed.