ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Семинар – дискусия в Областен информационен център – Плевен

             На 10 май 2022 г. ученици от 10 а и 10 б клас от ПГРТО се включиха в Европейската седмица на България, като участваха в семинар – дискусия, организиран от Областен информационен център Плевен.

         Като начало беще предоставена възможност гимназистите да проверят своите знания и иформираност за историята и структурата на ЕС чрез кратка викторина, в която те участваха с голям ентусиазъм и интерес.

            Разгледани бяха актуални за учениците въпроси за развитието и реализацията на младежта в Европа, за техните интереси, желания и цели, посочени бяха и  много възможни пътища за професионална реализация в ЕС. В края на срещата представителите на Областен информационен център пожелаха на младите хора в бъдеще да придобият  опит в европейските институции като добре обучени професионални експерти.

Comments are closed.