ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

„Световно кафене“ с учениците от ПГРТО

 „Европа Директно” вече и в Плевен

 
Информационен център „Европа директно” е новият проект, по който започва работа сдружение „Плевенски обществен фонд – ЧИТАЛИЩА” с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Целта на „Европа Директно” (EUROPE DIRECT) е да помага на гражданите в намирането на търсената от тях информация за правото, политиките и институциите на Европейския съюз, да съдейства за засилване на дебатите по въпросите на европейската интеграция чрез организиране на събития и дискусии и да предоставя възможност на обществото за обратна връзка с европейските институции.
Освен в Плевенска област, центърът ще осъществява дейността си и на територията на Северозападна България. Задачата е да бъдат информирани хората за приоритетите на Европейския съюз и за правата ни като европейски граждани. В 10-те общини на област Плевен ще има клонове, които ще предоставят услугата „обслужване на едно гише”. Офисът на центъра, който се помещава в сградата на областната администрация – стая 314, ще предоставя услугата „обслужване на едно гише” с информация, съвети, помощ, отговори и въпроси за Европейския съюз, както и за правата ни като граждани на Съюза. До края на годината проектът предвижда провеждане на регулярни проучвания сред жителите на Плевенска област, на техните нагласи, потребности и проблеми. Ще бъдат проведени и две кампании, свързани с честването на 9 май – Деня на Европа и Ден на отворените врати, които ще се осъществят във всички общини чрез читалищата – членове на Сдружение „Плевенски обществен фонд – ЧИТАЛИЩА”.
На 5 февруари 2013 г. ученици от 8., 10., 11. и 12.клас на Професионалната ни гимназия участваха в дейност по този проект. На принципа на Световното кафене те дискутираха проблема за доброволчеството.

Comments are closed.