ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Родителски срещи

Уважаеми родители,

Предстоят родителски срещи:

на 26 февруари (вторник) 2013 г. от 17.30 ч. за учениците от Х и ХІІ клас, а на 27 февруари (сряда)2013 г. от 17.30 ч. – за VІІІ, ІХ и ХІ клас.  Заповядайте!

Comments are closed.