ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Родителска среща

Уважаеми родители на учениците от ПГРТО – Плевен,

Каним Ви да вземете участие в родителската среща, която ще се състои на 13 февруари (вторник) 2024 година от 17,30 часа в сградата на гимназията –  гр. Плевен, ул. Цар Самуил №2, ет.1.

Дневен ред за всички класове:

  • Анализ на резултати на учениците за I учебен срок – успех; коментар на отсъствията; проблеми в класа и предприети мерки за тяхното преодоляване; индивидуална работа с ученици; правила за получаване на стипендиии др.

За учениците от 12. клас – подготовка за ДЗИ по БЕЛ и за държавни изпити за придобиване на професионална квалификация.

Очакваме Ви!

Екипът на ПГРТО – Плевен

 

Comments are closed.