ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Проект на ученичка от ПГРТО – Плевен със специална награда от Национално ученическо състезание

#

          Дванадесетокласничката Ивайла Линкова, спец. „Кетъринг“ , спечели наградата за най-прагматична идея в Националното ученическо състезание на тема „Разработване на маркетингова идея за малък местен бизнес“, организирано от катедра „Маркетинг“ към Стопанска академия „Д. А. Ценов“.

        На 26 октомври 2020 г. катедра „Маркетинг“ към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ стартира кампания по провеждане на състезанието. Информация за състезанието е изпратена до всички училища в България. Към 7 ноември 2020 г. за участие в състезанието се регистрират 186 ученици (82 екипа) от 47 училища и 39 населени места. До 1 декември 2020 г. са получени доклади и презентации от 138 участници (61 екипа) от 37 училища и 34 населени места – енергични, амбициозни, креативни млади хора, чиито идеи за нови продукти и услуги укрепват вярата на организаторите за едно по-добро бъдеще.
Предложените от учениците проекти преминават през два етапа на оценяване. На първия етап от всички 61 проекта са излъчени най-добрите десет разработки. В този етап оценяващото жури е съставено от преподаватели към катедра „Маркетинг“. Във втория етап към оценяващия екип се включват и шестима експерти-практици с опит в сферата на маркетинга, предприемачеството и банковите операции. Оценката и класирането на проектите е въз основа на предварително известни за участниците критерии: съответствие с целите на състезанието (с тегло 10%); спазване на формалните изисквания за структура на доклада (с тегло 15%); иновативност и оригиналност на идеята (с тегло 30%); реализуемост на идеята (с тегло 30%) и качество на презентация или видеоклип, съпътстващи основния доклад (с тегло 15%). След втория етап на оценяване от десетте най-добри разработки са излъчени пет най-добри от най-добрите.Финалните резултати бяха обявeни на 10 декември 2020 г. от 16 ч. по време на виртуална среща.
        Наградата за най-прагматична идея получи проектът на Ивайла Линкова от Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване –  Плевен. Идеята на Ивайла е свързана със засаждане на орехова градина. Проектът впечатлява оценяващото жури със солидна обосновка, добро познаване на целевите клиенти и начините, по които Ивайла възнамерява да предлага и доставя своите продукти.
          Останалите отличени проекти са:
  • Най-добра маркетингова обосновка  –  екип от Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ от гр. Кюстендил – Йоана Цонева, София Василева и Янис Якимов. Техният проект е свързан със създаване на ресторант, предлагащ „богато продуктово портфолио, изцяло насочено към здравословното хранене“.
  • Трето място  –  екип от Националната търговска гимназия в Пловдив – Теодора Атанасова, Натали Хубенова и Петър Гавазов. Тяхната идея е свързана с производството на прибори за еднократна употреба от картофено нишесте. Този продукт трябва да замени пластмасовите прибори за хранене за еднократна употреба и по този начин да способства за намаляване замърсяването на околната среда. Високата оценка на проекта е следствие от иновативността и обосновката на предложената идея.
  • Второ място – проектът на екип от Национална финансово-стопанска гимназия от гр. София – Магдалена Боева, Франческа Касабова и Александър Лалов. Тяхното предложение е свързано с разработване на технология, намаляваща използването на опаковки за еднократна употреба. Крайната цел е намаляване обема на генерираните отпадъци и ограничаване замърсяването на региона. Мотивите на журито да класира на челна позиция този проект са: авангардност и потенциал на идеята, добра аргументация, атрактивен начин на представяне.
  • Първо място – с най-висока комплексна оценка за ученици от Средно училище „Елин Пелин“, село Руен, област Бургас – Мехмед Ешреф, Гюлсум Мехмед и Йозлем Хасан. Идеята на екипа е да изкупуват ръчно изработени в домашни условия уникални изделия, които да бъдат опаковани, етикетирани и маркирани по подходящ начин и предложени на избрана аудитория. Високата оценка за проекта журито аргументира по следния начин: пълно съответствие с целите на проекта – малък бизнес, способстващ за развитие на местните общности; идея с кауза, ясна целева група и регионална насоченост; завършена обосновка; атрактивно и убедително представяне на идеята. Накратко казано – едно прекрасно оформено, смислено и аргументирано проектно предложение.
До училищата на всички участници ще бъдат изпратени поименни сертификати, удостоверяващи участието на всеки един ученик в Националното състезание, с благодарност за положените усилия и с пожелание да не спират да се развиват! Този сертификат дава право на своя притежател да кандидатства в избрана специалност в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ (редовна форма на обучение).
Екипът на ПГРТО – Плевен поздравява Ивайла и учителите, подпомогнали участието й в състезанието,  за постигнатия успех! 

Comments are closed.