ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Приключиха занятията на групата за заниманията по интереси „Изкуството да сервираме“

      Днес 23 май 2022 година, успешно приключиха занятията на групата за заниманията по интереси „Изкуството да сервираме“ с учениците от 11 а и 11 б клас, професия“Ресторантьор“, специалност“Кетъринг“ и професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ при Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване град Плевен.

        От 14 октомври 2021 година учениците от 11 а клас професия“Ресторантьор“, специалност“Кетъринг“ се включиха в групата за занимания по интереси“ИЗКУСТВОТО ДА СЕРВИРАМЕ“, към тези занимания по желание се включиха активно и ученици от 11 б клас професия“Готвач“, специалност“Производство на кулинарни изделия и напитки“.
Основната цел на тази група за занимания по интереси е да се запознаят с правилата за сервиране на ястия и напитки, защото създаването на красива маса, на която да се консумира, е истинско изкуство. Сервирането на красива маса е целесъобразно, затова участниците в групата  се запознаха конкретно с това всеки елемент на масата да заеме своето място и да изглежда изящно, като по този начин се създаде комфорт на всеки гост. Основният акцент в часовете на групата за занимания по интереси е реалното представяне на работата в търговската зала на един ресторант при подреждането на красиви маси за консумация, с цел да се научи нещо ново, вълнуващо и интересно за магията на изкусното сервиране.
На 23 май 2022 година приключиха успешно занятията на групата за занимания по интереси и всички ученици получиха своите сертификати за участие. Ръководителят на групата  госпожа Татяна Михайлова благодари на всички, които активно са се включили в заниманията по интереси през тази учебна година!

Comments are closed.