ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

ПРИЕМ 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.