ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Прием на ученици

ДЪРЖАВНИЯТ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г. Е ИЗПЪЛНЕН.

ВЕСЕЛО ЛЯТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ!

Лятна ваканция :) – НСА

Comments are closed.