ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право

           На 5 октомври 2022 година от зала „Орион“ на Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен  стартира инициативата „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“ на Асоциацията на прокурорите в България  и Камарата на следователите в България, в партньорско сътрудничество с Националната мрежа за децата.

С ученици от нашата гимназия  се срещнаха Главният прокурор на Република България господин Иван Гешев, председателят на АПБ господин Владимир Николов и председателят на Камарата на следователите в България господин Петко Петков.

Събитието  откри Главният прокурор на Република България. Той поздрави младите хора и заяви, че е важно Прокуратурата да влезе в българските училища с мисия повишаване правната грамотност и култура на учениците, повишаване информираността им за съдебната власт и изграждане на ценностно отношение към закона. Говори на присъстващите гимназисти за върховенството на закона,  Конституцията и принципа на разделение на властите.

Господин Владимир Николов продължи срещата, като обърна внимание на младите хора върху мястото и ролята на Прокуратурата в съдебната система. Запозна ги с това кога и в какви случаи може да се отнесат към институцията. Впечатление на всички направи искреното му споделяне за представите, които като дете е имал за образа на прокурора – блестящ рицар в златни доспехи, който брани благото на хората от злите сили.

Председателят на Камарата на следователите в България господин Петко Петков разясни на учениците каква е ролята на следствието. Запозна ги с характера и спецификата на работата на следователя.

Учениците, особено тези, които се обучават в нашето училище по професията „Съдебен служител“, взеха активно участваха в дискусията. Под формата на свободен разговор те зададоха редица въпроси на главния прокурор господин Гешев, на които той лично отговори.

Председателят на АПБ господин Владимир Николов връчи на директора на  Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен госпожа Невена Арабаджиева официален плакет на Асоциацията на прокурорите в България.

На финала на срещата Главният прокурор на държавата подари на всеки присъстващ ученик Конституцията на Република България. Събитието завърши с обща снимка на всички участници.

Инициативата ще продължи със срещи с ученици в  различни градове в страната.

 

Comments are closed.