ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Олимпиади и състезания

Областен кръг на олимпиадата по български език и литература – учебна 2022/2023 г.

РЕЗУЛТАТИ

5. И 6. КЛАС

7., 8. – 10. , 12. клас

В срок от три работни дни след публикуване на резултатите от областния кръг, учениците могат да се запознаят с оценените си работи в сградата на ПГРТО – Плевен.

Comments are closed.