ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Олимпиади и състезания

Областен кръг на олимпиадата по български език и литература

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2023/2024 година Ви информираме следното:

  1. Учениците, класирани за областен кръг на олимпиадата по БЕЛ, е необходимо да се явят в сградата на Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване (гр. Плевен, ул. „Цар Самуил” №2) на 24 февруари 2023 г., не по-късно от 8.20 часа.
  2. Участниците в областен кръг на олимпиадата по БЕЛ следва да носят документ за самоличност (лична карта/ ученическа лична карта/ задграничен паспорт).

3. Начало на областен кръг на олимпиадата по БЕЛ – 9.00 часа.

Comments are closed.