ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Обучение от 06.12.2021 г.

Уважаеми ученици и родители,

              От 06 декември 2021 г. се възстановяват присъствените учебни занятия в ПГРТО – Плевен.

            Учениците от IXа, XIа и XIIа продължават да се обучават в електронна среда (ОРЕС).
           Всички останали класове се обучават хибридно (присъствено в училище са учениците, заявили желание за тестване, и в ОРЕС /онлайн в реално време/ са заявилите нежелание за тестване).
             Напомняме, че 30 минути преди тестването ( в първия учебен час от 8,00 ч.) учениците не трябва да приемат храна и напитки!
Разпределение на учениците по класни стаи:
                 VIII a – Стая №1
                 VIII б – Стая №2
                    IХ б – Стая №12
                     Х a – Стая №10
                     Х б – Стая №3
                   ХI б – Стая №9
                  XII б – Стая №11

Comments are closed.