ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Национална конференция Предизвикателства и перспективи пред Образователна програма «Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратура»

Директорът на ПГРТО – Плевен Невена Арабаджиева взе участие в Националната конференция Предизвикателства и перспективи пред Образователна програма «Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратура» в София като представител на образователните институции от област Плевен, работещи по Програмата.

Първата по рода си конференция се проведе на 14 юни 2019 г. от 10.00 часа в зала „Justitiq“ в сградата на Софийския районен съд на бул. „Ген. Скобелев“ 23. Тя бе организирана от Висшия съдебен съвет по повод петата годишнина от нейното създаване. Участие във форума  взеха членове на ВСС, магистрати и съдебни служители – лектори и наставници по Програмата, представители на МОН и на РУО-тата в страната, директори, учители и ученици от училища, работещи по Програмата. Официални гости бяха Таня Михайлова – заместник–министър на образованието и науката, представители на УНИЦЕФ, на Държавната агенция за закрила на детето, Пламен Йоцов – член на КОНПИ и други. Целта на форума бе да се споделят добри практики и да се набележат перспективи за развитие на Образователната програма.

В конференцията участваха и представителите на органите на съдебната власт от Плевенска област – Ваня Савова –  административен ръководител –  окръжен прокурор – Плевен,  Диана Маркова –  заместник – административен ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен  и Мария Георгиева – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Никопол.

„Образователната програма стана реален фактор в две държавни системи – правосъдната и образователната. Това е достатъчен залог за нейната устойчивост да преодолява предизвикателствата и перспектива за израстване“, отбеляза в приветствието си Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет.

Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, посочи сред пътищата за нейното развитие – разширяване в прогимназиалния етап на училищното образование, което ще зависи и от вниманието на учителите и лекторите от институциите на съдебната власт.

„Правната грамотност и превенцията на детската престъпност и достъпът до правосъдието са начините за утвърждаване на върховенството на закона сред подрастващите“, посочи в своето слово Саня Шаранович – заместник-представител на УНИЦЕФ за България. Образователната програмата, според нея, позволява децата не само да учат за правосъдието, а да формират умения за вземане на информирани решения.

Участниците в конференцията получиха поздравителни адреси от Миглена Дамянова – председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание на Република България, и от Мая Манолова – омбудсман на Република България. Приветствия отправиха д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град, Веска Райчева – съдия от Върховния касационен съд – Гражданска колегия, и Гергана Лазарова – заместник-председател на Софийския районен съд.

Създаването, развитието и постигнатите с Образователната програма на ВСС и МОН резултати презентираха Даниела Машева – член на ВСС, и Магдалена Лазарова – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, и радетел за създаването ѝ като член на ВСС в периода 2012-2017 г.  Бяха представени филми и презентации по темата, изказвания и предложения. ( С презентацията, изработена от госпожа Арабаджиева специално за конференцията, можете да се запознаете след края на текста.)

Форумът завърши с приемане на обща декларация за бъдещето развитие и надграждане на Образователната програма. Тя предвижда разширяване на обхвата на Образователната програма в прогимназиалния етап на училищното образование, укрепване на междуинституционалното сътрудничеството за насърчаване на творческите търсения и изяви на учителите и учениците и усъвършенстване на компетентността на работещите по Програмата педагози и магистрати.

 

Comments are closed.