ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Заключително събитие по проект „Кулинарното предизвикателство на Италия – традиции, креативност и иновации”

Покана за участие в заключително мероприятие по проект „Кулинарното предизвикателство на Италия – традиции, креативност и иновации”

 

 

Comments are closed.