ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Държавен квалификационен изпит по практика на специалността „Производство на кулинарни изделия и напитки“ , професия „Готвач“

Държавен квалификационен изпит по практика на специалността „Производство на кулинарни изделия и напитки“ , професия „Готвач“ от 12 б клас

Ден първи -01.06.2021 година

        С много желание и творчески ентусиазъм учениците от професия ГОТВАЧ се включиха в провеждането на Държавния квалификационен изпит по практика за придобиване на втора степен на професионална квалификация. В учебна база Орион – готварска работилница, учениците Габриела Иванова, Даниел Бънджев, Ивайло Василев, Мелек Мартинов, Радослав Камарашки и Тихомира Георгиева приготвиха вкусни и атрактивни ястия, като самостоятелно и уверено представиха придобитите кулинарни умения и знания в четиригодишния период на обучение в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване град Плевен.

Благодаря ви, бъдещи готвачи от 12 б клас!

Татяна Михайлова – учител по практическо обучение

Comments are closed.