ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Делегиран бюджет

Бюджет 2022 г.

Бюджет и уточнен план – 2023

Касов отчет за изпълнение на бюджета 01.01.2024-30.04.2024„

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС 01.01.2024 – 30.04.2024

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март  2024 година

Баланс ПГРТО – Плевен към 31.03.2024 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за сметките за средствата от ЕС

Касов отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2024 – 31.03.2024

Касов отчет за изпълнение на бюджета от01.01.2024 – 29.02.2024

Отчетни данни за ЕБК за сметките за средствата от ЕС 01.01.2024-29.02.2024

Касов отчет за изпълнение на бюджета 01.01.2023-29.02.2023

Баланс ПГРТО – Плевен 01.01.2023-31.12.2023

Касов отчет за изпълнение на бюджета месец януари 2024 г.

Отчетни данни по ЕКБ за изпълнението на бюджета

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС месец януари 2024 г.

Анализ изпълнение бюджет ПГРТО – Плевен 01.01.2023 – 31.12.2023 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС 01.01.2023 – 31.12.2023

Касов отчет за изпълнение на бюджета 01.01.2023-31.12.2023

Касов отчет за изпълнение на бюджета 01.01.2023 – 30.11.2023

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС 01.01.2023 – 30.11.2023

Касов отчет за изпълнение на бюджета 01.01.2023-31.10.2023

Отчетни данни по ебк за сметките за средствата от ЕС 01.01.2023-31.10.2023

Баланс ПГРТО – Плевен 01.01.2023-30.09.2023

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС 01.01.2023 – 30.09.2023 г.

Касов отчет за изпълнение на бюджета 01.01.2023-30.09.2023г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2023 година

Отчетни данни по ебк за сметките за средствата от ЕС 01.01.2023-31.08.2023г.

Касов отчет за изпълнение на бюджета 01.01.2023-31.08.2023 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС 01.01.2023-31.07.2023

Касов отчет за изпълнение на бюджета 01.01.2023-31.07.2023

Касов отчет за изпълнение на бюджета 01.01.2023 – 31.07.2023

Баланс ПГРТО Плевен към 30.06.2023 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС 01.01.2023-30.06.2023

Касов отчет за изпълнение на бюджета 01.01.2023 – 30.06.2023

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС 01.01.2023-31.05.2023

Касов отчет за изпълнение на бюджета 01.01.2023 – 31.05.2023

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС 01.01.2023-30.04.2023 г.

Касов отчет за изпълнение на бюджета 01.01.2023-30.04.2023 г.

Баланс ПГРТО – Плевен към 31.03.2023 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2023 година

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС 01.01.2023-31.03.2023

Касов отчет за изпълнение на бюджета на ПГРТО 01.01.2023-31.03.2023

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС 01.01.2023-28.02.2023

Касов отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2023-28.02.2023

Баланс ПГРТО – Плевен-31.12.2022

Касов отчет за изпълнение на бюджета 01.01.2023-31.01.2023

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС 01.01.2022-31.12.2022

Касов отчет за изпълнение на бюджета 01.01.2022 – 31.12.2022

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 декември 2022 година

Касов отчет 01.01.2022 – 30.11.2022

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС – 01.01.2022-30.11.2022

Отчетни данни по ЕБК 01.01.2022 – 31.10.2022

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС 01.01.2022-31.10.2022

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 септември 2022 година

Баланс ПГРТО – Плевен 01.01.2022-30.09.2022 г.

Касов отчет за изпълнение на бюджета 01.01.2022-30.09.2022

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС към 30.09.2022 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз

Касов отчет за изпълнение на бюджета 01.01.2022-31.08.2022

Касов отчет по ЕБК 01.01.2022 – 31.07.2022

Касов отчет по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз 01.01.2022 – 31.07.2022

Баланс към 30.06.2022 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2022 година

Касов отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС към 30.06.2022 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС 01.01.2022-31.05.2022

Касов отчет за изпалнение на бюджета към 31.05.2022 г.

Баланс към 31.03.2022 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС към 30.04.2022 г.

Касов отчет за изпълнение на бюджета към 30.04.2022 г.

Отчетни данни по ЕКБ за изпълнението на бюджета  към 30.04. 2022 г.

Бюджет 2021 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2022 година

Отчет по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз

Касов отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз

Касов отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета към 28 февруари 2022 година

Обяснителна записка за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 януари 2022 година

ПГРТО баланс към 31 декември 2021 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 декември 2021 година

Касов отчет по ЕБК за изпълнение бюджета 2021

Касов отчет по ЕБК за сметки СЕС

Отчетни документи към 30.11.2021 г :   ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО ;Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС

Отчетни документи към 31.10.2021 г : Отчети по ДЕС Отчети КСФ Обяснителна записка Касов отчет ЕС общ Касов отчет 2 бюджет

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 септември 2021 година

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС – ДЕС  – общо 30.09.2021 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС – КСФ  – общо 30.09.2021 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета 30.09.2021 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА   към 30 септември 2021 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета 31.08.2021 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС – ДЕС  – общо 31.08.2021 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС  – общо 31.08.2021 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  за оборотна ведомост към 31 юли 2021 г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета 31 юли 2021 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС  – общо 31.07.2021 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  за оборотна ведомост към 30 юни 2021 г.

Баланс към 30 юни 2021 г. 1, 2

Отчет за приходите и разходите към 30 юни 2021 г. 1, 2

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2021 г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета 30.06.2021 г.

Отчетни данни за сметките за средствата от ЕС  – КСФ 30.06.2021 г.

Отчетни данни за сметките за средствата от ЕС  – ДЕС 30.06.2021 г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета 31.05.2021 г.

Отчетни данни за сметките за средствата от ЕС  – КСФ 31.05.2021 г.

Отчетни данни за сметките за средствата от ЕС  – ДЕС 31.05.2021 г.

Касов отчет месец април 2021 г. – 1, 2

Баланс ПГРТО към 31.03.2021 г. – 1, 2

Обяснителна записка за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2021 г

Касов отчет към 31.03.2021 г.

Обяснителна записка, Отчет за сметките за средствата от ЕС, Отчет за изпълнението на бюджета, Отчет за изпълнението на бюджета

Бюджет 2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета, Отчет за сметките за средствата от ЕС

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен за 2020 година

Обяснителна записка за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 септември 2020 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2020 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2020 година

Бюджет 2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2019 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет и информация за Счетоводния Баланс на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2019 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 септември 2019 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Анализ на  изпълнението на Делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 декември 2019 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2019 година

Бюджет 2018 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 декември 2018 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет  на ПГРТО – Плевен  към 30 септември 2018 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет  и анализ на разчетни счетоводни сметки на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2018 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет  и анализ на разчетни счетоводни сметки на ПГРТО – Плевен към 31 март 2018 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет към 31 декември 2017 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 септември 2017 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 юни 2017 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2017 година

Писмо   Утвърден бюджет за 2017 г. 

Уточнен план за 2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ  за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен  към 31 декември 2016 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 септември 2016  година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2016 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2016 година

Бюджет 2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ  за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен  към 31 декември 2015 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 септември 2015  година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2015  година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2015 година

                                                                   Бюджет 2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 декември 2014  година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 септември 2014  година – Обяснителна записка, Отчет за касовото изпълнение на бюджета

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2014  година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2014 година

Бюджет 2014

Уточнен план за 2014

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към  31 декември  2013 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към  30 септември  2013 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2013  година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2013 година

Таблица със счетоводна информация

Делегиран бюджет на ПГРТО 2013 г.

Comments are closed.