ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Делегиран бюджет

Бюджет 2021 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета 31.08.2021 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС – ДЕС  – общо 31.08.2021 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС  – общо 31.08.2021 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  за оборотна ведомост към 31 юли 2021 г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета 31 юли 2021 г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС  – общо 31.07.2021 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  за оборотна ведомост към 30 юни 2021 г.

Баланс към 30 юни 2021 г. 1, 2

Отчет за приходите и разходите към 30 юни 2021 г. 1, 2

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2021 г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета 30.06.2021 г.

Отчетни данни за сметките за средствата от ЕС  – КСФ 30.06.2021 г.

Отчетни данни за сметките за средствата от ЕС  – ДЕС 30.06.2021 г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета 31.05.2021 г.

Отчетни данни за сметките за средствата от ЕС  – КСФ 31.05.2021 г.

Отчетни данни за сметките за средствата от ЕС  – ДЕС 31.05.2021 г.

Касов отчет месец април 2021 г. – 1, 2

Баланс ПГРТО към 31.03.2021 г. – 1, 2

Обяснителна записка за изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2021 г

Касов отчет към 31.03.2021 г.

Обяснителна записка, Отчет за сметките за средствата от ЕС, Отчет за изпълнението на бюджета, Отчет за изпълнението на бюджета

Бюджет 2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета, Отчет за сметките за средствата от ЕС

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен за 2020 година

Обяснителна записка за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 септември 2020 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2020 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2020 година

Бюджет 2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2019 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет и информация за Счетоводния Баланс на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2019 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 септември 2019 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Анализ на  изпълнението на Делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 декември 2019 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2019 година

Бюджет 2018 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 декември 2018 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет  на ПГРТО – Плевен  към 30 септември 2018 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет  и анализ на разчетни счетоводни сметки на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2018 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет  и анализ на разчетни счетоводни сметки на ПГРТО – Плевен към 31 март 2018 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет към 31 декември 2017 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 септември 2017 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 юни 2017 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2017 година

Писмо   Утвърден бюджет за 2017 г. 

Уточнен план за 2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ  за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен  към 31 декември 2016 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 септември 2016  година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2016 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2016 година

Бюджет 2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ  за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен  към 31 декември 2015 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 септември 2015  година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2015  година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2015 година

                                                                   Бюджет 2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 декември 2014  година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 септември 2014  година – Обяснителна записка, Отчет за касовото изпълнение на бюджета

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2014  година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2014 година

Бюджет 2014

Уточнен план за 2014

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към  31 декември  2013 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към  30 септември  2013 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2013  година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2013 година

Таблица със счетоводна информация

Делегиран бюджет на ПГРТО 2013 г.

Comments are closed.