ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Втори етап на подбор на учениците по проект „Кулинарното предизвикателство на Италия – традиции, креативност и иновации“

II  ЕТАП – ОЦЕНКА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА, ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

!!! ВСИЧКИ КАНДИДАТИ СЕ ДОПУСКАТ ДО ВТОРИЯ ЕТАП НА ПОДБОР!

 

 

Документи за изтегляне и попълване от кандидатите: Мотивационно писмо  и Справка за извънкласни и извънучилищна дейност

 

 

Comments are closed.