ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

SES

http://www.ses-pd.hit.bg/index.html

Италианец предава опита си на плевенски ученици

Comments are closed.